EĞİTİMLER
Eğitimler > Satışta Etkili Konuşma Sanatı
Satışta Etkili Konuşma Sanatı

Amaç

Son derece rekabetçi olan pazarlarda başarınız, büyük ölçüde satış ve pazarlama iletişiminize bağlıdır. Her satış profesyonelinin bildiği gibi, olumlu sonuçlar elde etmek için iletişim becerileri müşteri ilişkilerinin her aşamasında zorunludur. Satış görüşmelerinizin başarısı özellikle üç temele dayanmaktadır:

İnandırıcılık - İkna - Güven.

Satış ve iletişim becerileri, zor müşterilerle iletişim, müşteri şikayetleri yönetimi, ilişki yönetimi, empati yeteneği, özgüven ve motivasyon artışı, eğitimimizin sonunda elde edilecek başlıca kazanımlardır. Satışta Etkili konuşma Sanatı (Retorik) eğitimimiz, bu konuyla ilgili tüm detayların aktarılmasını, örnek uygulamalar ve video kayıtları üzerinden yapılan değerlendirmelerle etkili konuşma becerilerinin pekiştirilmesini hedeflemektedir.

Eğitim içeriği

 

  • Satışta Etkili Konuşma Sanatının (Retorik) temel prensipleri
  • Müşteride güven yaratma ve ihtiyaçlarını anlama
  • Etkileme Sanatının/İkna Tekniklerinin temel prensipleri
  • Kaliteli argüman sunmanın temel prensipleri
  • Olumlu ve olumsuz vaka çalışmaları

Uygulamalar

 

  • Müşterilerin ihtiyaçlarını anlama, analiz etme ve müşterinin satın alma motivasyonunu arttırmaya yönelik doğru argüman
  • Ürün/hizmet için fayda içerikli argüman sunma
  • Müşteride güven yaratma

Eğitim Süresi

 

  • 2 Gün

Video Analiz Çalışmaları

 

  • Katılımcıların hem uygulamalarla deneyim kazanması, hem de kayda alınan uygulamaları izleyerek yanlışlarını ve doğrularını birebir görmesi sağlanır.